Pásový Dopravník

From Satisfactory Wiki
Jump to: navigation, search
314x300px
Tier Předmětů za minutu Cena Výstavby
Vz.1 60  Železný Plát
Vz.2 120  Vyztužený Železný Plát
Vz.3 270  Ocelový Nosník
Vz.4 480  Prefabrikovaný Beton
Vz.5 780  Alclad Hliníkový Plech
Vz.6 900  Alclad Hliníkový Plech
 Chladič

Pásové Dopravníky se používají pro převoz předmětů a materiálů, jako je surová ruda, opracovaná ruda, vyrobené produkty (a Lizzard Doggo) [1]. Jsou jednosměrné a mohou se ohýbat nebo naklánět dolů, či nahoru. U mnoha struktur a strojů je možnost pásový dopravník napojit.

Vlastnosti[edit | edit source]

Rychlost[edit | edit source]

U Pásových Dopravníků je vícero dostupných vzorů; vyšší vzory jsou rychlejší, než nižsí. Jestliže předměty přejedou z rychlejšího pásu na pomalejší, může se stát, že se stlačí do sebe. Pro vidění rozdílů mezi jednotlivými pásy se koukněte na toto porovnání od Coffee Stain Studios.

Vzor Předmětů za minutu
Vz.1 60
Vz.2 120
Vz.3 270
Vz.4 480
Vz.5 780
Vz.6 900 (možné až 1,200)

Pásy Vz.6 jsou v této verzi Předběžného Přístupu nedostupné.

Délka[edit | edit source]

Maximální vzdálenost, přes kterou je možné pás natáhnout je 49 metrů (ekvivalent délky 6.125 základů). Průměrně stojí 1 plát na 2 metry.

Sklon[edit | edit source]

Maximální možný sklon je 35°. Proto je vzestupný/provozní poměr 1:1/(35) = 1:1,428. Můžete si všimnout, že pás je při otáčení z jedné strany na druhou stranu vždy v rovině. Tím pádem může být pouze rovná část nakloněná.

Rádius Otáčení[edit | edit source]

Rádius otáčení pásového dopravníku je 2 metry.

Vzory[edit | edit source]

Ve hře je dostupných 5 vzorů pásových dopravníků.

Pásový Dopravník
Conveyor Belt Mk.1.png
Převáží až 60 surovin za minutu. Používá se pro převoz surovin mezi stroji.
Stroje
Kategorie Logistika
Podkategorie Pásové Dopravníky
Odemčeno od Tier 0


Výroba
Kusů Produkováno 2 metry
Složky
Iron Plate.png
1


Pásový Dopravník Vz.2
Conveyor Belt Mk.2.png
Převáží až 120 surovin za minutu. Používá se pro převoz surovin mezi stroji.
Stroje
Kategorie Logistika
Podkategorie Pásové Dopravníky
Odemčeno od Tier 3


Výroba
Kusů Produkováno 2 metry
Složky
Reinforced Iron Plate.png
1


Pásový Dopravník Vz.3
Conveyor Belt Mk.3.png
Převáží až 270 surovin za minutu. Používá se pro převoz surovin mezi stroji.
Stroje
Kategorie Logistika
Podkategorie Pásové Dopravníky
Odemčeno od Tier 4


Výroba
Kusů Produkováno 2 metry
Složky
Steel Beam.png
1


Pásový Dopravník Vz.4
Conveyor Belt Mk.4.png
Převáží až 480 surovin za minutu. Používá se pro převoz surovin mezi stroji.
Stroje
Kategorie Logistika
Podkategorie Pásové Dopravníky
Odemčeno od Tier 6


Výroba
Kusů Produkováno 2 metry
Složky
Encased Industrial Beam.png
1


Conveyor Belt Mk.5
Conveyor Belt Mk.5.png
Převáží až 780 surovin za minutu. Používá se pro převoz surovin mezi stroji.
Stroje
Kategorie Logistika
Podkategorie Pásové Dopravníky
Odemčeno od Tier 7


Výroba
Kusů Produkováno 2 metry
Složky
Alclad Aluminum Sheet.png
1


Nezveřejněný[edit | edit source]

Je tu jeden nezvěřejněný tier pro pásový dopravník v budoucích aktualizacích.

Pásový Dopravník Vz.6
Conveyor Belt Mk.6.png
Převáží až 900 surovin za minutu. Používá se pro převoz surovin mezi stroji.
Stroje
Kategorie Logistika
Podkategorie Pásové Dopravníky
Odemčeno od Tier 8


Výroba
Kusů Produkováno 2 metry
Složky
Alclad Aluminum Sheet.png
1
Heat Sink.png
1


Tipy[edit | edit source]

"Zasahuje do jiného vstupu"[edit | edit source]

  • Tento eror znamená, že pás nemohl být postaven, protože zasahuje do kolizního boxu jiného stroje. Pás může pouze kolidovat se strojem, ze kterého vede. Rozdělovače a Spojovače na druhou stranu můžou kolidovat s ostatními stroji. Berte to na vědomí, když plánujete umístění Rozdělovače a Spojovače.
  • Pás nezasahuje do stroje, jestliže je připojený k jeho výstupu.
  • Stejně tak nebude zasahovat do Drátů vysokého napětí, ani do ostatních pásů.

Špatný směr připojení[edit | edit source]

Hra předchází zápojení pásu ve špatném směru do stroje. Pokud nebudete moct spojit pás mezi dvěma budovami, zkontrolujte, zda jsou správně otočené.

Kliknutím s pásem na vstup natáhnete pás, který bude dodávat do stroje suroviny (pás akorát povede od konce k začátku).

Jednoduché pokládání[edit | edit source]

Pásy můžete pokládat přímo na struktury. Položením počátečního bodu pásu na terén nebo základ a konečného bodu na rozdělovač, nebo kontejner, můžete dosáhnout vyšších míst. Můžete dokonce pokládat přímo pásy na pásy bez Podpěry Dopravníků.

Navigace[edit | edit source]

Pásový Dopravník může být požit pro přepravu hráčů. Hráč se na pásech pohybuje rychleji než předměty (což je divné). Pásy mohou být postaveny jen dočasně pro prozkoumávání, nebo pro získání Energetického Slimáka.

Okraje pásů se nepohybují, díky tomu můžete bez problémů chodit v protisměru jakéhokoliv pásu.

"Podlaha je příliš příkrá"[edit | edit source]

Když zkoušíte natáhnout pásový dopravník, nebo nějakou úzkou strukturu jako například sloup elektrického vedení na okraj útesu, může se stát že se vám objeví tato zpráva. Většinou se dá tento problém vyřešit přejetím kurzorem pryč a zase zpět.

"Pásový Dopravník je moc dlouhý"[edit | edit source]

Limit délky pásového dopravníku je 48 metrů (počítáno v 3-rozměrné délce). Je doporučeno nejdříve postavit most ze základů nebo chodníků, než se rozhodnete postavit pásový dopravník přes velké trhliny.

Přelínání Pásů[edit | edit source]

Pásy je možné překřížit a nebudou se sebou kolidovat. Je také možné postavit pásy přes ostatní objekty, jako terén, stromy, zdi, základy atd. Pásy není možné vést přes stroje, rozdělovače, spojovače, ani přes sloupy elektrického vedení.

Rychlost převozu hráče[edit | edit source]

Pásové dopravníky mohou být použity jako dopravní prostředek po celé mapě. Použitím rampy s pásem a Tryskového Batohu můžete cestovat přes dlouhé vzálenosti za hodně nízkou cenu. Pásy Vz.5 a výše můžou nabídnout vyšší rychlost než Průzkumník.

Přibližná rychlost pohybu hráče, když se nehýbe na pásovém dopravníku je daná v tabulce níže. Obvyklá rychlost běhání je 32 km/h a 48 km/h s Blade Runners/cs.

Rychlost
(Ustálená)
Vz.1 1.2 m/s
4.32 km/h
Vz.2 3.06 m/s
11 km/h
Vz.3 8.89 m/s
32 km/h
Vz.4 16.67 m/s
60 km/h
Vz.5 26.67 m/s
96 km/h

Zajímavosti[edit | edit source]

  • Pásový dopravník byl prvně ukázán v E3 traileru
  • Na tier(ech) 1-3 má textura ze spodu pásu obrácený směr než je skutečný směr pásu. Tiery 4-6 mají kovový spodek, ale při pohledu skrz můžete také vidět otočený směr.
  • Vyšší úrovně pásů mají na okrajích stěny, aby ochránily předměty (a Inženýra) od přepadnutí ven. Dávejte si však pozor, hráč pořád může v ostrých zatáčkách vypadnout.
  • Pásový Dopravník Vz.6 je jediný z pásových dopravníků, na jehož stavbu je potřeba dvou předmětů.

Změny[edit | edit source]

  • Oprava 0.1.15: Zvětšena kapacita Vz.4 aVz.5 z 450 a 660 předmětů za minutu na 480 a 780 předmětů za minutu.

Také se podívejte na[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]